Misdaad in Nederland

Misdaad:

de term misdaad staat in het algemeen voor het breken van de wet, wat meestal leidt tot veroordeling door een rechter met rechterlijke macht. De term kan ruim worden gedefinieerd als een strafbaar feit of een misdrijf. Strafrechtelijk gezien kan de definitie echter verschillen van land tot land. Het begrip is nauw verwant met misdrijf.

Criminaliteit

Onder criminaliteit valt onder andere moord en doodslag, maar ook inbraken en overvallen. Mensen voelen zich steeds onveiliger, terwijl de criminaliteitscijfers al jaren dalen. Er worden vier verschillende soorten criminaliteit onderscheiden:

– vermogenscriminaliteit
Hieronder valt diefstal van goederen of geld, zoals winkeldiefstal of frauderen met de boekhouding.
– agressieve criminaliteit

Onder andere moord en doodslag valt onder agressieve criminaliteit, maar ook mensen van de trap afduwen of stalken en vandalisme hoort hierbij.
– seksuele criminaliteit

Hieronder valt onder andere seksueel misbruik, verkrachting en ook openbare schennis van de eerbaarheid
– verkeerscriminaliteit

Alle vormen van verkeersovertredingen, zoals door rood licht rijden, en asociaal rijgedrag, zoals bumperkleven, vallen hieronder.

Jeugdcriminaliteit

Wie zijn nu eigenlijk de jongeren die zich schuldig maken aan veel voorkomende criminaliteit? En waarom vertonen ze dit gedrag? Jeugdcriminaliteit in de Nederlandse wetgeving omvat alle misdrijven en overtredingen, begaan door jeugdigen van 12 tot 18 jaar. Hierop is het kinderstrafrecht van toepassing.
De berechting van jeugdcriminaliteit valt onder het kinderstrafrecht. De rechter kan (in individuele zwaarwegende gevallen) hiervan afwijken door op een jongere tot 23 jaar nog het kinderstrafrecht toe te passen of op een 16 of 17 jarige al het strafrecht voor volwassenen.

Bellen met 0800-7000

Of

Start online formulier Klik hier.

Home

Latest Posts